Giống như nhiều phần thưởng tỷ lệ cược tồn tại, cũng như nhiều yêu cầu khác nhau có về cách chơi qua tiền thưởng của bạn và cuối cùng được thanh toán.

Điều đầu tiên bạn phải làm cho bản thân rõ ràng là tiền thưởng của các nhà cái không chỉ là một khoản tiền để chơi.Có các điều khoản và yêu cầu khôn ngoan đối với tiền thưởng tỷ lệ cược trước khi số tiền thưởng có thể được sử dụng tại các trò chơi tỷ lệ cược hơn hoặc đơn giản là được tăng từ tài khoản cá cược của một người.Đó là những điều khoản tiền thưởng mà chúng tôi sẽ trình bày và xây dựng ở đây.

Đặt cược đủ điều kiện

Đối với một số tiền thưởng tỷ lệ cược, chẳng hạn như Freebet (trong tiếng Đan Mạch còn được gọi là 'trò chơi miễn phí'), trước tiên người ta phải đặt một vụ đặt cược đủ điều kiện như vậy. Đặt cược này đủ điều kiện để nhận được một phần thưởng tỷ lệ cược. Giá trị của đặt cược đủ điều kiện của một người xác định giá trị của một khoản tự do tiếp theo của một người.

Ví dụ: Nếu một người cá cược cung cấp tiền thưởng miễn phí, thì người cá cược có thể đặt nó như một yêu cầu mà trước tiên bạn đặt cược bằng tiền thật. Đặt cược này sau đó đủ điều kiện cho bạn cho phần thưởng tỷ lệ cược và quy mô đặt cược đủ điều kiện của bạn sau đó xác định kích thước của FreeBet của bạn. Nếu đặt cược đủ điều kiện của bạn là DKK 500, bạn sẽ nhận được miễn phí 500 kr tương tự.

Với Freebet, yêu cầu đủ điều kiện thường là bạn đặt cược bằng tiền thật trước khi bạn có thể nhận được tiền thưởng trong tài khoản của mình. Tuy nhiên, các nhà cái cũng có thể đặt nó như một yêu cầu về trình độ mà bạn phải chơi tiền gửi trước khi nhận tiền thưởng của bạn được đưa vào tài khoản của bạn. Ví dụ, phần thưởng chào mừng của Bet365, DKK 1000, yêu cầu bạn phải chơi tiền gửi qua 1 x cho tỷ lệ cược 1,50 trước khi nhận tiền thưởng vào tài khoản của bạn.

Số tiền tối thiểu & tối đa
Một yêu cầu tiền thưởng đủ điều kiện cuối cùng thỏa thuận với quy mô của số tiền thưởng. Các nhà cái sử dụng cả giới hạn tối thiểu và tối đa về mức độ tiền thưởng họ trả lớn. Hạn chế tối thiểu là số tiền mà người chơi, ở mức tối thiểu, phải đưa vào tài khoản của mình hoặc đặt cược để đủ điều kiện nhận tiền thưởng tỷ lệ cược. Giới hạn tối đa là trần nhà của một người cá cược cho tiền thưởng. Do đó, bạn có thể đặt nhiều tiền hơn vào tài khoản của mình hơn số tiền thưởng tối đa, nhưng phần thưởng chỉ được tính cho đến khi số tiền mà người cá cược đề cập là tiền thưởng tối đa.

Yêu cầu chờ đợi & Điều khoản chờ đợi

Khi bạn đã đủ điều kiện nhận tiền thưởng, các nhà cái cũng đưa ra các yêu cầu khác nhau về doanh thu hoặc chơi thông qua tiền thưởng tỷ lệ cược của một người. Những yêu cầu đặt cược này khác nhau từ tiền thưởng đến tiền thưởng, nhưng thường chứa các mặt hàng bên dưới.

Số lượng doanh thu
Yêu cầu quan trọng nhất mà các nhà cái thực hiện với phần thưởng tỷ lệ cược là doanh thu - hoặc yêu cầu chơi. Nó đề cập đến số lần tiền thưởng tỷ lệ cược và/hoặc tiền gửi phải được phát trước khi có thể thanh toán tiền thưởng tỷ lệ cược của một người. Trong trường hợp yêu cầu đặt cược, điều quan trọng là phải phân biệt giữa doanh thu tiền thưởng nơi bạn chơi với tiền thưởng và doanh thu tiền gửi, nơi bạn chơi bằng tiền thật.

Ví dụ, có Phần thưởng chào mừng của Unibet Một điều khoản chơi trong đó số tiền thưởng và tiền gửi phải được chuyển đổi 3 x mỗi. Điều này có nghĩa là nếu bạn đặt DKK 1500, thì bạn phải dịch tổng cộng 1500 x 6 = 9000 kr.

Tỷ lệ cược tối thiểu
Để phát ra phần thưởng tỷ lệ cược của bạn, bạn không thể đặt tất cả các cược của mình vào các cược an toàn nhất với tỷ lệ cược ở mức 1.10. Các nhà cái yêu cầu chỉ đặt cược trên một mức độ tỷ lệ cược nhất định trong các yêu cầu chơi của các nhà cái. Phần thưởng chào mừng tốt nhất là với yêu cầu tỷ lệ cược tối thiểu khoảng 1,40 và tiền thưởng tỷ lệ cược khó nhất có mod tối thiểu lên tới 2,00. Tỷ lệ cược tối thiểu có thể đề cập đến các cược đơn lẻ hoặc tổng tỷ lệ cược của một phiếu giảm giá đối với điều này khi bạn Chọn một phần thưởng chào mừng tại một người cá cược.

Thời gian doanh thu
Là các điều khoản tiền thưởng cuối cùng, các nhà cái cũng đặt một khoảng thời gian xác định thời gian bạn phải chơi qua phần thưởng tỷ lệ cược của mình. Thời gian doanh thu tiền thưởng cho phần thưởng bắt đầu thường là từ 60 đến 90 ngày và nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu và điều khoản tiền thưởng của các nhà cái thì phần thưởng tỷ lệ cược của bạn mất hiệu lực.

Bây giờ bạn đã có một cái nhìn tổng quan về những gì bạn nên biết trong việc nhận được một phần thưởng cá cược và chơi nó qua. Trong so sánh phần thưởng tỷ lệ cược của chúng tôi, mà bạn sẽ tìm thấy ở đầu Tab, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng nhận được một cái nhìn tổng quan về các điều khoản tiền thưởng của các tỷ lệ cược của các nhà cái Đan Mạch.

Quay lại câu hỏi thường gặp về tiền thưởng tỷ lệ cược.