Nyheder

bh dota 2 ?u ??i Unibet: Win 2 gi VIP cho tr?n chung k?t Cup 2016

Trong m?t th?i gian r?t ng?n, ? l tr?n chung k?t Pokal gi?a FC K ø Benhavn v AGF t? Aarhus, l?n ??u tin sau 20 å r c c? h?i ginh danh hi?u trong bng ? ?an M?ch. N hon ton ???c bn h?t cho OPK ø Ngay gi?a hai cau l?c b? truy?n th?ng ? Nh?ng Unibet bay gi? cho b?n c? h?i ?? t?n h??ng cu?c chi?n t? khn ?i. L æ s h?n bn d??i!

Cup bng ? lu?n l m?t ci g ? r?t ??c bi?t; T?t c? cc hnh th?c AFG ø c?a ngy v ?i?u ? ?? kh?ng x?y ra r?ng chnh phi hnh ?on b? l?t ?? cu?i cng ?? c th? run r?y ra kh?i m?t tr?n chung k?t Cup. Lm th? no n nn ?i ??n å r? AGF cu?i cng s? c th? t? g?i mnh l ng??i chi?n th?ng Cup hay cc m?c yu thch t? FC K ø Benhavn P å Ngy ha ra cho St æ Rke?

T?i nh ci c c??c Unibet, b?n c c? h?i ngay bay gi? ?? ginh ???c m?t gi VIP cho hai ng??i cho tr?n chung k?t Cup gi?a hai ??i. Trong gi bao g?m v di, th?c ph?m v ?? u?ng c?ng nh? gi khch s?n DBU ???c g?i l DBU. T?i s? bi?t thm v? Unibet v cc nh ci khc c?a ?an M?ch trong So snh ti?n th??ng t? l? c??c!! Pht b?ng cch nh?p vo hnh ?nh bn d??i:

Vind VIP Billetter cho ??n © unibet

S å Dan b?n ginh ???c v VIP cho tr?n chung k?t Cup 2016

  1. ??ng ky v?i t? cch l khch hng t?i Unibet v sau ? ??ng ky qua trang chi?n d?ch.
  2. OMS æ T 500 kr t?ng th? p å ph h?p v?i Agf v/ho?c fc k ø benhavn ch?i
  3. B?n s? l tin nh?n n?u b?n ?? th?ng vo th? Hai, ngy 2 thng 5 lc 6 gi? t?i

F å unibet ti?n th??ng cho m?ng ? T?t nh?t c?a th? tr??ng

B?n th??ng tr? thnh ng? ba d? dng v?i t? cch l m?t khch hng c?a m?t trong nh?ng ng??i lm sch t?t nh?t c?a ?an M?ch, Unibet. Kh?ng ph?i b?n t?o ti kho?n m?i c?a mnh, b?n c th? l?y ph?n th??ng t?t nh?t c?a th? tr??ng, tuy?t v?i kh?ng Unibet Velkomstbonus p å op til 1500 kr.

OM Forfatteren

Forrige Artikel
T? l? c??c Igen Vanvittige t?ng c??ng HOS Betfair -Europa League!
n b?n r?n ste artikel
Fantastisk unibet tilbud: f å 400 kr. Retur p