Nyheder

chuyên gia dự đoán Betfair: F å T? l? c??c tuy?t v?i trn å m å L ??n Iceland ch?ng l?i Php bay gi?!

Iceland c th? t?o ra m?t c?m gic khc t?i Gi?i v? ??ch chau ?u kh?ng? N ch?c ch?n s? l m?t nhi?m v? c?a SV ??i v?i t? l? t? Php ? Nh?ng Iceland, nh? b?n ?? bi?t, tr??c ?ay ?? mang l?i k?t qu? tuy?t v?i trong vng cu?i cng. ??o m?u ?? khi?n cc m?t n? c?a Php nh?p nhy, vang, ch? c b?n l m?t khch hng m?i t?i Betfair f å M?t t? l? c??c t?t ??p trong tr?n ??u. Betfair cung c?p t? l? c??c tuy?t v?i 6,00 p å ghi bn t?i Iceland trong tr?n ??u v?i Php, v n?u b?n xem cc tr?n ??u c?a h? t?i Gi?i v? ??ch chau ?u, Iceland ?? th?c s? ghi bn trong c? b?n ng??i t? b?. ?u ??i ny ch? c?n ???c khai thc.

Sau Wales Th? Su ?? ?i?u ki?n cho tr?n bn k?t t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 v?i chi?n th?ng 3-1 tr??c B? St å r, r? rng h?n bao gi? h?t l nh?ng gi?i v? ??ch ny ? m?c ?? l gi?i ??u c?a ng??i ngoi cu?c ? ?? ?i?u ki?n cho bn k?t.

f å flot forh ø jede p å m å l til hn ??o i em 2016 kvartfinaren mod frankrig
Betfair

?i?u duy nh?t b?n c?n ??n ?? t?n d?ng ?u ??i tuy?t v?i ny l:

  1. T?o m?t ti kho?n ngay h?m nay v?i m? khuy?n m?i Zfbjit Th?ng qua hnh ?nh trn v cc tr ch?i v? ?i?m s? trn ??o ? trong tr?n t? k?t Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 v?i Php v?i t? l? c??c th? thao hi?n ?ang ???c ?nh gi (Max. DKK 100 s? ?? ?i?u ki?n tham gia chi?n d?ch).
  2. ?i?m s? Iceland trong tr?n ??u, Betfair ln t?i t? l? c??c 6.0 v s? ti?n th?ng cn l?i c?a b?n ???c thanh ton d??i d?ng ti?n th??ng. Li?u Iceland kh?ng ghi ?i?m, Betfair s? hon tr? nh?ng n? l?c ?? ?i?u ki?n c?a b?n nh? m?t ph?n th??ng.
  3. Ti?n th??ng nn ???c ch?i m?t l?n. Tr ch?i nn ???c ??t trn S? th? thao v cho t?i. T? l? c??c 1,5. Ti?n th??ng c gi tr? trong 90 ngy.


B?n ph?i l op op rksom p å r?ng ?u ??i ny ch? g g Zfbjit. Du Kan Thi?t k? Maksimalt Bette 100 Kroner P å Denne Kampagne, Og Det Vil Ikke v Busy re Muligt t?i Bruge luk-V b?n r?n ddem å l funktionen.

Velkomstbonus ??n kunder

Udover flotte forh ø jedds har betfair ogs å et fremragende velkomstilbud, hvor du f å r din egen T? l? c??c Betfair Velkomstbonus P å Helt op til 3000 kr.

OM Forfatteren

Forrige Artikel
Betfair: T? l? c??c 10,00 P Tyskland-italien cho ??n n?m 2016
n b?n r?n ste artikel
F å T? l? 10,00 P å B? ?o Nha -em 2016