Nyheder

fifa online web app Betfair: Tr ch?i mi?n ph P å Australian Open 2018

M? r?ng c n?m trong FUD Gang v Tennis å Right ?? ??n t? ??u. M?c d Andy Murray v Serena Williams kh?ng ???c bao g?m trong å r l å rets f ø rest grand slam m?t ?i?m n?i b?t tuy?t ??i cho ng??i ham m? v ng??i ?nh van b å de. Tr??c ?ay chng t?i ?? gi?i thi?u v? ?u ??i m? r?ng c?a c nh?ng bay gi? g æ n ?? cho Betfair t? b? t?i 600 dkk nh? Cc tr ch?i mi?n ph N?u b?n ?ang ch?i gi?i ??u p å n æ vnte.

Betfair Australian Open 18
Betfair

G å r Cung c?p no trn å?

V? c? b?n, ch? c?n ch?i 5 V æ DDEM å L P å 100 DKK tr? ln t?i Betfair v?i t? l? c??c t?i thi?u P å 1.4 P tennis. V æ ddem c?a b?n ph?i ???c ??t trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh, cc kho?ng th?i gian ny c th? ???c nhn th?y bn d??i:

  • Giai ?o?n 1: 00:01 GMT Man 15/01/2018 ? 23: 59 GMT 16/01/2018
  • Giai ?o?n 2: 00:01 GMT Th? t? 17/01/2018 ? 23: 59 GMT 18/01/2018
  • Giai ?o?n 3: 00:01 GMT FR 19/01/2018 23: 59 GMT 20/01/2018
  • Giai ?o?n 4: 00:01 GMT S ø N 21/01/2018 ? 23: 59 GMT 22/01/2018
  • Giai ?o?n 5: 00:01 GMT TIR 23/01/2018 23: 59 GMT 24/01/2018
  • Giai ?o?n 6: 00:01 GMT TOR 25/01/2018 ? 23: 59 GMT 28/01/2018


N?u b?n ?? ch?i V æ DDEM c?a mnh s? nh?n 100 DKK lm tr ch?i mi?n ph ?? s? d?ng t?i Betfair! ?i?u t?t nh?t l b?n c th? ki?m ???c cc tr ch?i mi?n ph å 100 DKK trong m?i giai ?o?n, ngh?a l b?n c c? h?i nh?n ???c t?i 600 DKK d??i d?ng ??t c??c mi?n ph.

T?i nn nh? g?

Trong th?c t?, kh?ng c nhi?u ?i?u ?? nh? trong ?u ??i ny. Tuy nhin, h?y nh? r?ng tr ch?i mi?n ph c?a b?n ?? ???c th?c hi?n sau 48 gi? v ??t c??c c?a b?n t? tr ch?i mi?n ph c?a b?n s? kh?ng ???c tr? gi?ng nhau v?i b?t k? kho?n ti?n no. Ph?n th??ng c?a b?n m b?n ?? ki?m ???c th?ng qua 5 V æ DDEM c?a mnh s? ???c ??t trong ti kho?n c?a b?n trong vng 12 sau khi hon thnh vo cu?i 6 giai ?o?n v kh?ng c yu c?u ?in r? t?i thi?u, b?n s? ??t cc tr ch?i mi?n ph c?a mnh.

1.000 ph?n th??ng cho m?ng DKK t?i Betfair

Mange gode kampagner og t å rnh ø je cdds er med til at betfair skal n æ vnes hvis det g æ lder de bedste cookmaker i danmark. N å r du opretter ?o kan du gavne af en Ti?n th??ng Betfair P å op til 1.000 dkk.


OM Forfatteren

Forrige Artikel
Siu c??c hos Betfair! Danmark vs Spanien! Em 2018
n b?n r?n ste artikel
888Sport.dk: Vind Dobbelt P å Dansk Em-Guld!