Nyheder

i bong da tv T? l? c??c 6.0 n?u FC K ø Benhavn th?ng trong Cup DBU tr??c Vendsyssel

Betfair, m chng t?i ?? ?? xu?t nhi?u l?n, tu?n ny c m?t ?? ngh? th?c s? t?t cho t?t c? nh?ng ng??i ch?i m?i. N?u b?n ch?a c ti kho?n v?i Betfair, n s? m?t thm l?i ?? ngh? sau. F å t? l? c??c å 6.0 n?u fc k ø benhavn sl å r Vendsysel ff trong cp DBU. ?u ??i hon ton l m?t th?a thu?n c?c k? t?t. Ngoi ra, n r?t d? tham gia.

?i?u duy nh?t b?n c?n ??n F å Ph?n th??ng t? l? c??c c?a b?n:

  • B?t ??u b?ng cch t?o ng??i dng t?i Betfair.dk v?i m? ZFBJSB.
  • Inds æ t Ti?n trn ti kho?n c?a b?n v ch?i chi?n th?ng cho FC K ø Benhavn trong tr?n ??u DBU Cup v?i Vendsyssel Ff. H?y nh? b?n t?i ?a c?a M å ch?i cho 100 DKK ?? s? d?ng t? l? c??c c?a c?ng trong tr?n ??u ny. B?n c th? ch?i nhi?u h?n, nh?ng ch? c 100 dkk s? ???c chuy?n sang t? l? c??c k? l?.
  • Ginh chi?n th?ng FC K ø BENHAVN ??i di?n v?i tr?n ??u c?a VNTE s? ginh chi?n th?ng t? t? l? c??c ban ??u tr?c ti?p vo ti kho?n c?a b?n v ti?n th?ng cn l?i c?a b?n ???c thanh ton d??i d?ng ti?n th??ng.

Betfair Tilbud DBU Pokalen
Betfair


L?i ?? ngh? l N æ ? qu t?t ?? tin p. N?u b?n so snh v?i ng??i c c??c khc, s? kh?ng ai c th? ch?u ???c t? l? c??c 6.0 v?i FC K ø Benhavn. Cau l?c b? v?n c kh? n?ng ginh ch?c v? ??ch m?t l?n n?a trong å r th?c s? s? ???c yu thch r? rng tr??c cau l?c b? t? R æ Kke t?t nh?t t? ??Vendsyssel.


N?u b?n so snh v?i ng??i c c??c khc, ? l ?i?u tuy?t v?i m t? l? c??c b?n c th? nh?n ???c cho tr?n ??u n æ vnte. B?n s? ???c tr? 140 DKK tr?c ti?p trong P å Ti kho?n c?a b?n (100 DKK x 1.4 T? l? c??c chung) v chi?n th?ng cn l?i 460 DKK (100 DKK x 1,4 t? l? c??c th?ng th??ng 100 DKK x 6.0 cho t? l? c??c Jede Jede) nh? m?t ph?n th??ng. Kh?ng nghi ng? g m?t ph?n th??ng m kh?ng ai trong s? nh?ng ng??i c c??c khc c th? g?n b. Trung bnh cho b?n t? l? c??c p å 1,3 ? 1.4 ? nh?ng ng??i khc.


B?n ?ang ch? ??i ?i?u g cho P å? T?o ngy h?m nay v ghi ?i?m t?i Betfair.

B?n c mu?n s? d?ng m?t ph?n th??ng cho m?ng h ø j kh?ng?

Pr ø v ?? d? dng ?i trn trang c?a chng t?i, n?i chng t?i so snh ti?n th??ng cho m?ng t? t?t c? cc nh ci c c??c trn th? tr??ng ?an M?ch. T?i betfair c th? f å m?t StartBonus P å op til 2000 dkk hvis du opretter Bruger med koden zskacd. Velkomstbonussen er med t?i Betfair har kunne etableere sig s å hur Nh?n deres ph? bi?n.

Er du p å udgik efter en ny cookmaker? Se her.

OM Forfatteren

Forrige Artikel
Cu?c thi Bi ht Eurovision 2017 --ODDS & M?o
n b?n r?n ste artikel
Playoffs, Baby.