Nyheder

ket qua thi dau bong da T? l? c??c P å ?an M?ch c?a ?an M?ch v ginh ???c iPhone 6

T? l? c??c DKK 50 v? Gi?i v? ??ch chau ?u c?a ?an M?ch v?i Albania v B? ?o Nha v tham gia Gi?i v? ??ch chau ?u c?a Nordicbet v? iPhone m?i 6. T?t c? nh?ng g b?n ph?i lm l ?i vo På M?t Vol å Tr ch?i ph?i P å M?t trong nh?ng tr?n ??u ?? ?i?u ki?n c?a ?an M?ch trn san nh v?i Albania ho?c tr?n ??u trn san khch v?i B? ?o Nha.

Cu?c thi t? l? c??c Nordicbet iPhone 6

Nh ti tr? tn c?a Super League, t nh?t l cho ph?n cn l?i c?a con trai, Nordicbet t? ch?c m?t cu?c thi gi?a t?t c? cc v æ ddem å l p å dkk 50, ???c ??t trn m?t trong hai tr?n ??u vng lo?i chau ?u c?a ?an M?ch. ??i v?i m?i 50 kroner, v n ph?i l m?t æ cist 50 kr, m b?n ??t trn m?t trong hai ch?c v? ??ch chau ?u c?a ?an M?ch, b?n s? nh?n ???c r?t nhi?u trong cu?c thi ?? ginh ???c iPhone m?i 6. Ngoi ra, DKK 20, DKK 20 ??n Sng b?c Nordicbets ?? ch? tham gia vo cu?c thi.

Ti?n th??ng t? l? c??c EM-KVAL c?a Nordicbet
Nordicbet


N?u b?n b? l? thm m?t cht sp æ ning, cc chng trai ?an M?ch ph?i ra ngoi v ?i ??n m?t n?i cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 t?i Php, S å S æ T a 50 e r p V? æ Kinging v? iPhone 6. N?u b?n ch?a ph?i l khch hng c?a Nordicbet, th ? l V æ RD ?? s? d?ng 1000 kr. Ti?n th??ng t? l? c??c t?i Nordicbet.

S å Dan b?n tham gia vo Nordicbets Em ?? ?i?u ki?n

  • T?o m?t ti kho?n v?i Nordicbet (b?n c?ng nh?n ???c 1000 kr. Ti?n th??ng cho m?ng khi ??ng ky) ? N?u b?n ?? l khch hng, th h?y b? qua b??c ny.
  • ??t m?t tr ch?i å m?i æ cis 50 kr. P å ho?c Albania-denmark ho?c B? ?o Nha. C? c? 50 kr.
  • B?n c?ng s? nh?n ???c DKK 20 trn ti kho?n Nordicbet c?a b?n, c th? ???c s? d?ng t?i Sng b?c Nordicbets.
  • Kryds Fingingrene, OG H å B P å T?i DIT Lod Bliver Trukket. Lykkedes Det Udbetaler Nordicbet 6000 Kr., Lyster.
  • Der tr Busy Kkes lod den 17. Ok / 10, Og Vinderen Informeres direkte qua e-mail.

OM Forfatteren

Forrige Artikel
Nemid cho ??n c c??c p å mobil og my tnh b?ng fra 2015
n b?n r?n ste artikel
T ø ffe tipper f å m å l i danmarks em-kval imod albanien