N?u b?n nh?n ???c ti?n th??ng t? l? c??c t? m?t ng??i c c??c v?i gi?y php c?a ?an M?ch, th b?n kh?ng nn tr? thu? cho m?t chi?n th?ng c th?.L?i nhu?n t? cc nh ci c?a ?an M?ch kh?ng ???c mi?n thu?, ?? h? c gi?y php ch?i game ?an M?ch ? V p å ponus-betting.dk Chng t?i ch? lm vi?c v?i cc nh ci ???c c?p php.

Ly do cho ?i?u ny l ? ?an M?ch, th? tr??ng c c??c ???c quy ??nh b?i nh n??c, ? l t?t c? cc nh ci ???c c?p php ?? cung c?p cc tr ch?i ? ?an M?ch ch? l nh?ng kho?n ti?n th??ng mi?n ph.? l gip c?ng dan v t? l? c??c d? dng h?n khi xem nh?ng g c th? ??t ???c m å tte v æ re.N g æ dng c?a b?n than Ti?n th??ng t? l? c??c. Kh?ng, b?n kh?ng ph?i tr? thu? cho ti?n th?ng c?a m?t ng??i b?ng cc tr ch?i th??ng v?i m?t ng??i c c??c v?i gi?y php c?a ?an M?ch.

Nh?ng n?u ?ng ch y l n c th? ???c tr? b?ng thu? ??i v?i ti?n th?ng c??c n?u ng??i c c??c ???c ch?n kh?ng c gi?y php ?an M?ch.

Skat AF t? l? ti?n th??ng

?i?u g v? thu? ??i v?i å t? l? th?ng c??c t? ng??i c c??c n??c ngoi?

N?u b?n c th? th?y r?ng ??t c??c c?a b?n v?i m?t ng??i c c??c ? n??c ngoi, th b?n nn ki?m tra qu?c gia m ng??i c c??c ???c c?p php t? qu?c gia no. N?u ng??i c c??c ???c c?p php ? m?t qu?c gia EU, b?n c?ng kh?ng ???c php tr? thu? thu nh?p cho t? l? c??c v ??t c??c ti?n th?ng c??c. M?t khc, n?u cc nh ci ???c c?p php bn ngoi EU, ng??i ta ph?i kh?ng ch y ??n ng??i n?p thu? v ph?i tr? thu? thu nh?p, khi b?n chuy?n ??n ti?n th?ng t? ti kho?n ch?i game v trong ti kho?n ngan hng c?a b?n.

N?u b?n kh?ng ch?c ch?n c nn tr? thu? hay kh?ng, chng t?i khuyn b?n nn lin h? v?i Skat, ng??i c th? ?nh gi b?n. Tuy nhin, chng t?i khuyn b?n nn s? d?ng Ng??i c c??c v?i gi?y php ?an M?ch, ? l nh?ng nh ci duy nh?t chng t?i bo co v ?? xu?t ? ?ay v? c c??c ti?n th??ng.

Thu? P å t? l? c??c bn ngoi EU

Thu? m b?n ph?i tr? cho ti?n th?ng t? cc nh ci ???c c?p php bn ngoi EU ch? l m?t lo?i thu? ??i v?i b?t k? kho?n ti?n th?ng no. ?i?u ny c ngh?a l n?u b?n m?t 10.000 DKK. Nhi?u ng??i ch?i t? l? c??c c?ng s? d?ng å Ti?n tr?c tuy?n ø Rise s å å å As Paysafecard, Skrill, Neteller, v.v., khi b?n ch?i v?i cc nh ci n??c ngoi, l m?t ?i?u d? dng, h? ?ang b? qua ti?n th?ng c?a h? vo ti kho?n ngan hng c?a anh ?y. Tuy nhin, l?i nhu?n t? nh?ng ?i?u ny v?n c th? ???c truy tm, v cc c? quan thu? c?a ?an M?ch trong tr??ng h?p c?c ?oan c th? ti li?u v? t?t c? -ø ø ? Ngay c? t? ti?n tr?c tuy?n.

Det er derfor en god ide at Holde sig opdateret p å Skat s hjemside Ang å ende skat p å gevinster fra c??c og c c??c.

G å Tilbage cho ??n Cau h?i th??ng g?p v? ti?n th??ng t? l? c??c.