Nyheder

ty le keo hôm nay Ph?n th??ng ghi ?i?m hng ??u c?a League League

T?i Betsafe f å r t?t c? ng??i ham m? Premier League m?t ly do chnh ?ng ?? th?y ??t c??c vo ?i?m s? cao nh?t ti?ng Anh t?t nh?t r æ kke. T? l? c??c cho DKK 250 trn ?i?m s? cao nh?t c?a Premier League 2015/16 v F å 20 Kr. T? l? ph?n th??ng t? l? c??c cho m?i ?i?m l?a ch?n c?a b?n.

Betsafe TopScore Tonus Til Premier League Betsafe


Ch? ??i th?i gian s?p k?t thc v?i t?t c? cc t? l? c??c v ng??i ham m? Premier League. L. 13,45 FL ø JTES Manchester United ? Tottenham v do ?, 2015/16 Premier League s æ sonen ?ang ti?n tri?n. B?ng cch ??t c??c t?i Betsafe, b?n c th? nh?n ???c nhi?u h?n t? cc c??c Premier League c?a mnh.

T? l? c??c ti?n th??ng P å EPL ?i?m hng ??u

N?u b?n l khch hng c?a Betsafe, th b?n c th? s? d?ng ph?n th??ng ?i?m cao nh?t c?a Premier League. ?? tham gia, b?n ph?i ??ng ky chi?n d?ch tr?c tuy?n v sau ? b?n s? th?y DKK 250 trn s? ?i?m cao nh?t c?a Premier League 2015/16. ??i v?i m?i ?i?m l?a ch?n c?a b?n, b?n s? nh?n ???c 20 KR trong ph?n th??ng t? l? c??c ? Cho d s? l?a ch?n ? c th?c s? k?t thc nh? ?i?m s? cao nh?t.

T? l? c å Premiere League 2015/16 TopScore
Betsafe


Ba b??c ?? th??ng t? l? c??c

  1. ??ng ky cho chi?n d?ch tr?c tuy?n
  2. Ch?i 250 P å ?i?m cao nh?t c?a Premier League
  3. M?i l?n ?i?m l?a ch?n c?a b?n, b?n s? nh?n ???c 20 b?ng ti?n th??ng t? l? c??c

Ph?n th??ng ???c thanh ton cho ??n vng ch?i th? 11 k?t thc vo ngy 2/11 n?m 2015. B?t k? ph?n th??ng no ph?i tr? ti?n ph?i l 1 x cho t? l? c??c 1,50 trong vng 7 ngy k? t? khi ???c ghi c vo ti kho?n Betsafe c?a m?t ng??i.

DKK 1000 trong ti?n th??ng cho m?ng

N?u b?n ch?a c ti kho?n c c??c BetSafe, th b?n c th? å å n ngy h?m nay v f å m?t ph?n th??ng t? l? c??c h?p d?n b?ng cch ??ng ky. Betsafe tilbyder op til 1000 kr. I startBonus, hvis du er trn 18 å r, fra danmark og å bnerB onus Detaljer ? Herunder.

OM Forfatteren

Forrige Artikel
Ti?n th??ng khuy?t t?t chau P å EPL
n b?n r?n ste artikel
50 % ti?n th??ng Ekstra p å hobro-sejr